نمایش 1–12 از 15 نتیجه

بال مرغ فرآوری شده

گوشت مرغ ،نمک، ادویه، فسفات سدیم، اسید اسکوربیک، میتریت سدیم(درحد مجاز)

فیله بوقلمون فرآوری شده

گوشت بوقلمون،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(درحدمجاز)

فیله بوقلمون فرآوری شده اسپایسی

گوشت بوقلمون،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(درحدمجاز)

هروئیکا با استخوان

گوشت مرغ،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(درحدمجاز)

وکیوم بیکن ران بوقلمون 300gr(98%)

ترکیبات: گوشت بوقلمون،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(در حد مجاز)

وکیوم بیکن سینه بوقلمون 300gr(98%)

ترکیبات: گوشت بوقلمون،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(در حد مجاز)

وکیوم بیکن صبحانه 300gr(97% گوشت)

ترکیبات: گوشت قرمز،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(در حد مجاز)

وکیوم بیکن گوساله 300gr(97%)

ترکیبات: گوشت قرمز،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(در حد مجاز)

وکیوم بیکن مخلوط(97/5% گوشت قرمز و مرغ)

ترکیبات: گوشت قرمز،گوشت مرغ،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(در حد مجاز)

وکیوم بیکن مرغ 300gr(98%)

ترکیبات: گوشت مرغ،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(در حد مجاز)

وکیوم رولت مخلوط (98% گوشت قرمز و بوقلمون)

ترکیبات: گوشت قرمز،گوشت بوقلمون،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(در حد مجاز)

وکیوم ژامبون بوقلمون 300gr(98%)

ترکیبات: گوشت بوقلمون،نمک،ادویه،فسفات سدیم،اسید اسکوربیک،نیتریت سدیم(در حد مجاز)