شرایط خرید عمده

  • ابتدا مشتری توسط واحد مالی اعتبار سنجی می شود.
  • سپس ضمانت لازم از مشتری دریافت می شود.
  • در آخر قرار داد فی مابین بین مشتری و نارین صورت می گیرد.

نحوه پیگیری سفارشات

  • ابتدا سفارش ثبت می شود.
  • سپس در روز بعد از ثبت ارسال و در ناوگان توزیع قرار می گیرد.
  • در صورت عدم ارسال بار توسط ویزیتور مربوطه اطلاع رسانی می شود.

شماره تماس شرکت

  • شماره تماس شرکت 05136305 می باشد.
  • با زدن کلید 1 فروش شاهرگی متصل می شود.
  • با زدن کلید 2 فروش مویرگی متصل می شود.
  • با زدن کلید 3 واحد مالی متصل می شود.

فروش ویژه محصولات نارین